דף הבית| לוח אירועים| לוח מודעות| לוח נדל"ן| חינוך| חוגים וספורט| נוער| תרבות| בית כנסת| ספר טלפונים| מידע שימושי| צור קשר
יום שני, 22/10/2018

מבזקון
לאחרונה התגברו ההתפרצויות לבתים פרטים. לחצו על הודעה זו או הכנסו להודעות שמירה לעידכון

מידע שימושי לתושבי המושב

ברוכים הבאים לאתר הינכם מוזמנים לשלוח חומר לאתר למייל

ישיבת ועד מתאריך 16.11.2015

פרוטוקול ועד מקומי גינתון 16.11.2015

נוכחים: דני בונומו, גיא פישלר, איציק משיח, מנחם לוסטיגמן
נעדרת: מיה לוי
אורחים: אבי אלימלך, ניסים אברהם

מצ"ב סדר יום -

1. יעוד גן רימון – תבוצע החלפה עם האגודה, כאשר מועדון 50+ הקיים יועבר לטובת הוועד המקומי וגן רימון כולל החצר יועבר לאגודה (בשלב זה לטובת מועדון 50+). ההסכם עם וועד האגודה לגבי המבנים בישוב יעודכן בהתאם. הוועד המקומי יקצה את מועדון 50+ לטובת בית נוער. יקבע תקנון (בשיתוף עם הנוער) להפעלת בית הנוער וביחוד מניעת מטרדים לסביבה. התקציב שיועד לפרגולה (בשיתוף המועצה) יועמד להתאמת גן רימון למבוגרים.
2. שיפוץ המרפאה – אושר תקציב של 30,000 ₪ האגודה 5,000 ₪.קופת חולים 10,000 ₪. הועד המקומי יממן את היתרה. אושר ההסכם עם סני אבולש בנדון בהצעה נמוכה יותר. הביצוע באחריות ניסים.
3. פרויקט תחבורתי – הדיון נדחה למועד שאבנר יהיה נוכח.
4. מורשה חתימה לחשבון בית הכנסת – הוחלט לקבוע את דני בונומו כבעל זכות חתימה שניה (בנוסף למנחם לוסטיגמן). הועד המקומי מאשר את החלטת ועד אגודה למיקום בית הכנסת החדש.
5. תקציב 2016 – הוחלט להמתין לדפי המועצה בעניין התקציב. כמו כן מתבקשים חברי הועד להביע השגותיהם לתקציב החדש, בתחום אחריותם.
6. אכיפה – הותקנו כ-20 מצלמות ויש צורך בכמה השלמות. מצ"ב תכנון המקומות וכן המלצות וועדת הביטחון למתווה ההפעלה ע"פ החוק.
7. שונות –
א. עומר מדריך הנוער – עומר ממשיך לפעול בהתנדבות. ייחתם עמו חוזה התנדבות , באישור עו"ד הוועד.
ב. נקבעה פגישה (מנחם גיא) עם ממונה האכיפה במועצה להפעלת האכיפה ברשות הרבים במושב.
ג. – תיקון המדרכות - מאשרים 15,000 ₪ מתקציב פיתוח. באחריות ניסים
ד. – ביוב וניקוז – התקיימה פגישה עם ראש המועצה והנוגעים בדבר והובטח טיפול הולם, בשל מפגע היתושים והסכנה לבריאות.
ה. מגרש כדורגל – מתבצע שימוש של זרים (שאינם מגינתון) וכולל התפרצות מעבר לגדרות. הוחלט להפעיל אנשי הבטחה באמצעות רועי בשעות ובימים בהם נוצרו הבעיות. הטיפול באחריות גיא פישלר.

נזילות במועדון 50+ ובבית העם – הובא לידיעת ניסים.

רשם: מנחם לוסטיגמן.


קבצים מצורפים
קובץ1: ישיבת ועד מתאריך 16.11.2015
מושב גנתון  ד.נ. מרכז מיקוד 73110.  טל': 08-9228167  פקס': 08-9230695 
israelbiz- בניית אתרים